ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε να συμμετέχετε στο «1ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 6-8 Οκτωβρίου 2017.

Όπως γνωρίζετε, το πεδίο της Ανοσολογίας διευρύνεται ταχέως! Ο ιατρός στην καθημερινή πρακτική καλείται να αναγνωρίσει φαινοτύπους πολύπλοκων νοσημάτων και να χρησιμοποιήσει καινοτόμες θεραπείες που σχετίζονται με την καλύτερη γνώση της Ανοσολογίας των νοσημάτων του ανθρώπου.

Το παρόν εντατικό και εστιασμένο πρόγραμμα αποσκοπεί:
• Στο να ανανεώσει βασικές γνώσεις, αλλά και να αναδείξει τη σημαντική νέα γνώση Ανοσολογίας απαραίτητη για τον κλινικό.
• Να δώσει τη δυνατότητα σε ιατρούς, που δεν έχουν καθημερινά την ευκαιρία ενασχόλησης/ζύμωσης σε θέματα Ανοσολογίας, να εκτεθούν σε ένα εντατικό πρόγραμμα Ανοσολογίας και να έρθουν σε επαφή με βασικούς ανοσολόγους, αλλά και με κλινικούς που έχουν σημαντική εμπειρία στο πεδίο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, ρευματολόγους, δερματολόγους, γαστρεντερολόγους, λοιμωξιολόγους, νευρολόγους, ογκολόγους, νεφρολόγους και επαγγελματίες υγείας, που προσφέρουν ιατρική φροντίδα σε ασθενείς με ανοσολογικά επαγόμενα νοσήματα. Επίσης φοιτητές ιατρικής, βιολογίας και χημείας θα ωφεληθούν αναγνωρίζοντας τις κλινικές προεκτάσεις του πεδίου της Ανοσολογίας.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
• Να θυμίσει βασικές αρχές λειτουργίας του έμφυτου και ειδικού συστήματος ανοσίας.
• Να αναγνωρίσει μηχανισμούς ενεργοποίησης από εξωγενή παθογόνα, περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και ενδογενή σήματα κινδύνου.
• Να περιγράψει μηχανισμούς διαφοροποίησης κυτταρικών υποπληθυσμών—όπως TH1, TH2, TH17,Treg, pDCs, MDCS - αλλά και τη συμμετοχή τους σε παθογένεια νοσημάτων.
• Να αναδείξει τη σημασία των ενδοκυττάριων μονοπατιών κυτταρικής ενεργοποίησης και πώς η αναστολή αυτών μπορεί να έχει θεραπευτικό όφελος.
• Να περιγράψει τις τρέχουσες εξελίξεις των βιολογικών θεραπειών των φλεγμονωδών αρθρίτιδων, του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, της ψωρίασης.

Τελικός στόχος είναι η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας αλλά και των βασικών διαταραχών, που επισυμβαίνουν στα συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Θα γίνει προσπάθεια κριτικής αξιολόγησης των υπαρχουσών βιολογικών θεραπειών και αναγνώριση νέων θεραπευτικών προοπτικών.

Με ενθουσιασμό σας προσκαλούμε στη συνάντηση και περιμένουμε να σας δούμε στο Ηράκλειο!

Πρόδρομος Σιδηρόπουλος

Παναγιώτης Βεργίνης

 

Επομενο βημα

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας με μια κίνηση...